Brief van prins Leopold aan Goffinet

prins Leopold
26 februari 1863

Het is al geruime tijd bekend dat de tweede koning der Belgen erg vroegrijpe ideeën had over wat hij zelf de verfraaiing der steden noemde. Ook is bekend dat hij deze ideeën vaak ter sprake bracht tijdens zijn tussenkomsten in de senaat.

Het Archief Goffinet leert ons – en dat is echt een ontdekking – dat deze toespraken hem niet werden ingefluisterd door bedachtzame raadgevers. De prins schrijft zijn tussenkosten altijd zelf. Zijn passie voor stedenbouw is oprecht en diepgeworteld. Zelfs wanneer hij op reis was verloor hij de bouwplannen niet uit het oog. Daarvan getuigt deze brief die prins Leopold vanuit Messina aan Goffinet schreef op 26 februari 1863.

In oktober 1862 onderneemt de vorst een lange reis van vier maanden naar Egypte. Op 17 februari 1863 schrijft hij van uit Alexandrië een brief aan Goffinet waarin hij zijn tevredenheid uit over de voortgang van de werken in Laken. De vorst vraagt aan Goffinet om de zaken goed op te volgen. Aan weerszijden van de brug van Laken wil hij twee halfcirkelvormige pleinen laten aanleggen die ook het begin van de Groendreef moesten omsluiten.

Op zijn terugweg komt Leopold nog eens terug op deze kwestie. Vanuit Messina schrijft hij op 26 februari 1863 een lange brief aan Goffinet waarin hij zijn wensen verduidelijkt met een schets. In 1874 zou dit project gedeeltelijk worden verwezenlijkt met de aanleg van een dubbele viaduct.

Website Archief van het Koninklijk Paleis

Type: 
Brief
Material / technique: 
Inkt op papier
Type of acquisition: 
Aankoop Erfgoedfonds
Year of acquisition: 
1993
Depository institution: 
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
Collection: