Archief Goffinet werpt licht op Belgisch koloniaal verleden

15 oktober 2020

De Koning Boudewijnstichting liet de vele duizenden, historisch waardevolle, documenten uit het privé-archief van Leopold I en II klasseren en inventariseren. De publicatie van de inventaris is nu beschikbaar. Zo kan iedereen dit archief raadplegen en inzicht krijgen in het ontstaan en de beginperiode van ons land, maar ook over ons koloniaal verleden.

Een waardevolle aankoop

Historisch waardevolle documenten en archieven verwerven en behouden is zeer belangrijk, zowel voor historisch onderzoek als voor hedendaagse kwesties. Door deze documenten begrijpen we de context en de uitdagingen van een periode beter. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het privé-archief van de koningen Leopold I en Leopold II. De Koning Boudewijnstichting kocht dit archief bijna dertig jaar geleden aan. Vandaag speelt het een centrale rol in de werkzaamheden van de parlementscommissie over de kolonisatie.

Voor iedereen toegankelijk

Als vertrouwenspersonen van de koningen Leopold I en Leopold II bewaarden Adrien, Constant en Auguste Goffinet in het grootste geheim duizenden interessante documenten. Olivier Defrance, historicus en auteur van vele artikels en publicaties, maakte recentelijk op vraag van de Koning Boudewijnstichting de inventaris van het archief Goffinet op. Het koste hem anderhalf jaar om, met de hulp van het Archief van het Koninklijk Paleis, de duizenden stukken zorgvuldig door te nemen, te klasseren en te inventariseren. Dat werk resulteerde nu in de uitgave van een inventarispublicatie, die u zowel online kan raadplegen of bij het Algemeen Rijksarchief kan aankopen. De publicatie werd in het Frans uitgegeven door het Rijksarchief, waar het archief in bewaring is.

Zeer divers

Olivier Defrance: Het archief heeft vooral betrekking op de regeerperiode van Leopold II. Het oudste document is van 1811, het recentste van 1947. Er zijn twee grote delen: het archief van het werk van de Goffinets voor rekening van de koninklijke familie en het archief dat Leopold II hun persoonlijk had toevertrouwd. Daar zit vanalles bij: briefwisseling tussen de koning en zijn raadgevers, diplomatieke, politieke en urbanistische documenten, notitieboekjes, reisverslagen, huwelijkscontracten van de koninklijke familie, documenten over het beheer van Congo en nog andere over het privévermogen van Leopold II – dat hij overigens gebruikte om de Congolese onderneming te financieren.”

Inventaris Goffinet

De inventaris is in papieren versie voor €8,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. De papieren versie bestellen kan ook via [email protected]. U kan de digitale versie ook gratis downloaden (zie PDF onderaan).

Lees hier het verhaal: ‘Archief Goffinet werpt licht op Belgisch koloniaal verleden’ 

Andere publicaties over het archief Goffinet