Brief van prins Philippe, graaf van Vlaanderen, aan koning Leopold II

prins Philip, graaf van Vlaanderen
20 november 1874

Een van de vele interessante aspecten van het Archief Goffinet is dat het ons nuttige aanwijzingen verschaft over de manier waarop onder Leopold II enkele prinselijke huwelijksplannen werden uitgewerkt en uitgevoerd.

In het archief vindt men twee soorten huwelijksplannen. Er zijn de huwelijken die de koning zelf heeft opgezet en waarbij koninklijke gezanten werden belast met het peilen van de stemming bij de betrokkenen. Dergelijke plannen lijken vaak op charmante valstrikken, die de gegadigden in staat moesten stellen elkaar ‘toevallig’ te ontmoeten. Andere plannen hadden een spontaner karakter en in dat geval vragen de twee geliefden rechtstreeks of onrechtstreeks de koninklijke goedkeuring. Niet alle huwelijksplannen leiden echter tot een huwelijk.

De documentatie stelt ons in staat na te gaan tot op welke hoogte de koning huwelijksplannen aan een aandachtige politieke en diplomatieke afweging heeft onderworpen. Maar ze laat ons ook zien hoe weinig er bij de uiteindelijke beslissing rekening werd gehouden met gevoelens.
Het opstellen van het huwelijkscontract leidde ook vaak tot langdurige en soms scherpe discussies en onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van beide betrokken koningshuizen.

Zo is er de brief die prins Philippe, graaf van Vlaanderen, aan koning Leopold II schreef op 20 november 1874. Met het oog op het opstellen van het huwelijkscontract van prinses Louise en Filips van Saksen-Coburg, stuurt de graaf van Vlaanderen zijn broer, koning Leopold II, enkele uittreksels van het contract van zijn huwelijk. Hij laat hem eveneens weten dat hij het jammer vindt dat hun vader, Leopold I, geen familiewet heeft voorzien om “de rechten van de dochters” te beknotten.

Website Archief van het Koninklijk Paleis

Type: 
Brief
Material / technique: 
Inkt op papier
Type of acquisition: 
Aankoop Erfgoedfonds
Year of acquisition: 
1993
Depository institution: 
Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel
Collection: