Fondsen en projecten

De grote pronkkamers van de Société Littéraire in Luik werden gerestaureerd met de steun van het Fonds ING en het Fonds David-Constant.

De Koning Boudewijnstichting betreurt het recent overlijden van de heer Roger Boin. Ter nagedachtenis aan zijn grootvader richtte hij in 2009 het Fonds Victor Boin op om het Belgische sporterfgoed te promoten.

Bijdragen aan de ontwikkeling van Picardisch Wallonië.

Exacte wetenschappen gebruiken bij historisch en kunsthistorisch onderzoek.

Op 12 oktober organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België om 12.30 u een middagconcert met muziek van Vieuxtemps. Naar aanleiding van de aankoop door het Erfgoedfonds van het Archief Vieuxtemps wordt tezelfdertijd ook een virtuele tentoonstelling gelanceerd.

Pagina's