Oproep Fonds René en Karin Jonckheere

26 maart 2015

Het Fonds René en Karin Jonckheere beoogt de bewaring van het roerend cultureel erfgoed en steunt in het bijzonder de conservatie of de restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen.

Het Fonds richt zich tot elke Brusselse openbare instelling die kunstwerken bezit die van de Europese dimensie van Brussel getuigen. Maar het Fonds kan ook tussenkomen ten gunste van werken uit musea en bibliotheken elders in Europa.

Zo steunde het Fonds René en Karin Jonckheere het onderzoek en de restauratiecampagne van het Passieretabel van Güstrow. Dit retabel is een van de meest prestigieuze Brabantse altaarstukken uit de 16e eeuw. Het was oorspronkelijk voor de export naar Duitsland bestemd. Wat dit werk uitzonderlijk maakt, is zijn typologie met twee paren luiken en de kwaliteit van de beelden en schilderijen. De beelden werden vervaardigd in het atelier van de befaamde Brusselse dynastie Boreman en de geschilderde zijluiken werden uitgevoerd door de entourage van Barend van Orley, die vanaf 1515 aan het hoofd van de Brusselse schilderschool stond.

Door de steun aan deze restauratiecampagne droeg het Fonds René en Karin Jonckheere bij tot de conservatie en tot een beter begrip en kennis van dit bijzondere erfgoed en de Brabantse, gepolychromeerde retabels in het algemeen.

Onlangs verscheen ook een publicatie over het Passieretabel van Güstrow o.l.v. Prof. Dr. Catheline Périer-D’Ieteren. Deze historische en technologische studie werd uitgegeven met de steun van een ander Fonds dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting: het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché.

Kandidaatsdossiers voor het Fonds René en Karin Jonckheere kunnen nog tot 30 april 2015 ingediend worden.