Fondsen en projecten

Dankzij het Fonds Baillet Latour kan het kunstwerk van Goltzius, ‘Apamè usurpe la couronne du roi’ of ‘Les quatre Pouvoirs’, nu veilig gesteld worden. De restauratie kan door de bezoeker dagelijks opgevolgd worden.

Het Fonds Baanbrekende Informatica in België werd in het leven geroepen om de informatietechnologie die zo’n 60 jaar geleden tot stand kwam maar inmiddels grotendeels in onbruik is geraakt, tegen de tand des tijds te beschermen.

Op maandag 18 november lanceerde de vzw ‘Espace René Carcan’ de Internationale prijs voor gravure René Carcan. De grafisch kunstenaar en aquarellist René Carcan was een warm pleitbezorger van de prentkunst maar heeft eveneens zijn sporen verdiend in de opleiding van jong artistiek talent.

Juni 2015 komt in het vizier en de herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de slag bij Waterloo is dan ook in volle voorbereiding. De laatste getuige van de slag wordt gerestaureerd.

Het Fonds Schoonbroodt ondersteunde het restauratieproject van dit geklasseerd historisch monument. Na een grootse restauratiecampagne keerde het in zijn oorspronkelijke luister terug naar de kerk van Thulin.

Pagina's