Behoud en restauratie van belangrijk Belgisch erfgoed

26 maart 2015

Het Fonds Baillet Latour, dat zich inzet voor het behoud van belangrijke werken uit ons Belgisch erfgoed, ondersteunt de conservatie en restauratie van drie 16de-eeuwse Besloten Hofjes van de Mechelse Gasthuiszusters. Nieuwe kandidaatsdossiers kunnen nog tot 19 mei 2015 ingediend worden.

Een internationaal team van specialisten startte op 8 oktober 2014 met het onderzoek van drie van de zeven Mechelse Besloten Hofjes. Deze 16de-eeuwse retabelkastjes, sinds 2011 Vlaamse Topstukken, getuigen van de spiritualiteit in kloostergemeenschappen in de Zuidelijke Nederlanden. De conservatie-restauratie is een uniek samenwerkingstraject tussen verschillende onderzoeksinstellingen dat ook nieuwe knowhow zal opleveren.

Besloten Hofjes
De Besloten Hofjes zijn gemaakt door Mechelse Gasthuiszusters-Augustinessen en zijn unieke voorbeelden van 'anonieme' vrouwelijke kunst, devotie en spiritualiteit. Een Besloten Hof stelt immers een ideale, paradijselijke wereld voor. Behalve beschilderde panelen en gepolychromeerde beeldjes bevatten ze textielonderdelen, zijdebloemen, metalen insignes, glazen druiventrosjes, kristal, perkament en papier, relikwieën, was en pijpaarde, botfragmenten ...
De besloten hofjes zijn vrij ongewone en uiterst zeldzame kunstwerken die hoofdzakelijk in Mechelen gemaakt werden en in deze stad bewaard bleven. Deze hofjes getuigen van een hoge artistieke kwaliteit en zijn het resultaat van vaak jarenlang geduldig religieus handwerk en een duidelijk voorbeeld van devotionele kunst met grote waarde. Deze reeks is uniek: nergens anders werd een dergelijke samenhangende groep van besloten hofjes teruggevonden.

Restauratie
Om de Besloten Hofjes te bewaren zijn er dringende conservatiemaatregelen en restauratie-ingrepen nodig. Gezien het groot aantal materialen en technieken werd een team van specialisten samengesteld. Er werd gestart met drie Besloten Hofjes. De hierop toegepaste methodiek is innoverend en zal na evaluatie model staan voor de vier andere Hofjes. Het proces wordt grondig voorbereid en gedocumenteerd, onder meer op een colloquium met bijhorend boek in 2016.
Het Fonds Baillet Latour, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, kende het restauratie project €150.000 toe.