Fondsen en projecten

Een jaar vol geslaagde activiteiten voor het Fonds Claire en Michel Lemay! De terugkeer van het schilderij van Edouard Manet naar het ‘Musée des Beaux-Arts’ in Doornik, en dit na een periode van 7 maanden restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, is hier een mooi voorbeeld van.

Dankzij het Fonds Baillet Latour kan het kunstwerk van Goltzius, ‘Apamè usurpe la couronne du roi’ of ‘Les quatre Pouvoirs’, nu veilig gesteld worden. De restauratie kan door de bezoeker dagelijks opgevolgd worden.

Het Fonds Baanbrekende Informatica in België werd in het leven geroepen om de informatietechnologie die zo’n 60 jaar geleden tot stand kwam maar inmiddels grotendeels in onbruik is geraakt, tegen de tand des tijds te beschermen.

Op maandag 18 november lanceerde de vzw ‘Espace René Carcan’ de Internationale prijs voor gravure René Carcan. De grafisch kunstenaar en aquarellist René Carcan was een warm pleitbezorger van de prentkunst maar heeft eveneens zijn sporen verdiend in de opleiding van jong artistiek talent.

Juni 2015 komt in het vizier en de herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de slag bij Waterloo is dan ook in volle voorbereiding. De laatste getuige van de slag wordt gerestaureerd.

Pagina's