Fondsen en projecten

Het nieuwe deel van 'Archéologie entre Meuse et Hoyoux' is de neerslag van 25 jaar onderzoek dat de jeugdafdeling ‘Archeolo-J’ in de Naamse Condroz heeft uitgevoerd. Dit initiatief werd bekroond door het Fonds Robert Beaujean.

In het kader van het renovatieproject van het ‘Hôtel de Biolley’ heeft het Fonds Summa Villa drie werken aangekocht van Armand Funcken (1846–1916), een intimistische schilder uit Verviers.

Voor haar publicatieproject Pour une archéologie de la chaux et des mortiers en Wallonie kreeg Marie Demelenne steun van de Koning Boudewijnstichting. Zij is laureate van het Fonds Beaujean, beheerd door de Stichting, dat de archeologische en historische studie van Wallonië meer onder de aandacht wil brengen. Haar onderzoek spitst zich toe op de geschiedenis van de historische materialen kalk en mortel.

‘De geneeskrachtige plantentuin van Karel de Grote tot Erasmus’: publicatie en online-versie. Dit project, dat door het Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse wordt ondersteund, is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die graag willen kennismaken met de kruidentuin van het Erasmushuis. Daar wacht hen een boeiende rondleiding op maat...

Een jaar vol geslaagde activiteiten voor het Fonds Claire en Michel Lemay! De terugkeer van het schilderij van Edouard Manet naar het ‘Musée des Beaux-Arts’ in Doornik, en dit na een periode van 7 maanden restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, is hier een mooi voorbeeld van.

Pagina's