Fondsenoverzicht

Behoud en restauratie van oude en historisch belangrijke films die bewaard worden in het Koninklijk Belgisch Filmarchief.
Bescherming van het 'Maison de La Tour' (gedeeltelijk geklasseerd monument uit de 18de eeuw) te Lixhe (Visé).
Behouden, conserveren en promoten van het Belgisch cultureel erfgoed. Aangekochte werken en documenten worden in permanente bruikleen gegeven aan Belgische musea en openbare instellingen.
Het Fonds wil deze eilanden met hun landschappelijke en natuurlijke waarde vrijwaren en ze beheren rekening houdend met hun bredere omgeving (rivier,landschap en omwonenden).

Pagina's