Collectieoverzicht

L. Vander Cruycen
Ca. 1770
Aankoop Fonds Leon Courtin - Marcelle Bouché
2018
Schenking van Françoise Mortier
2018
16e eeuw
Schenking van de kinderen van Graaf (Jean-Marie) van der Stegen de Schrieck met tussenkomst van Graaf (Joseph) van der Stegen de Schrieck
2018
Laat 15e eeuw
Aankoop Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché
2018

Pagina's