Schat van Oignies

In 2010 vertrouwden de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen de Schat van Oignies toe aan de Koning Boudewijnstichting. Het is een schitterende 13de-eeuwse kerkschat, bestaande uit een 50-tal stukken, hoofdzakelijk religieus edelsmeedwerk, gemaakt door broeder Hugo en de medewerkers van zijn atelier.

Een uiterst verfijnde kunst

De uitermate verfijnde uitvoering, de technische vaardigheid, de kostbare en zeldzame materialen, de goede staat en de bijzondere historiek maken er een geheel met internationale faam van. In 1978 werd de Schat reeds uitgeroepen tot een van de ‘7 wonderen van België’ en in 2010 werden 32 stuks ervan geklasseerd als roerend cultureel erfgoed.

Priorij van Oignies

Broeder Hugo en zijn atelier vervaardigden de meeste objecten tussen 1228 en 1238 in opdracht van de priorij van Oignies die in 1198 opgericht werd door zijn broers Gilles, Robert en Jean de Walcourt. De priorij ontwikkelde zich tot bedevaartsoord nadat Maria van Nijvel aankwam in het begijnhof vlakbij de priorij. Haar spirituele bezieling trok onder meer Jacques de Vitry aan, die de belangrijkste mecenas van Hugo d’Oignies werd. Hij stuurde zijn leven lang relieken en kostbaarheden op naar de priorij.

Middeleeuwse schat

De Schat is niet alleen een uitzonderlijk geheel van heel geraffineerd gotisch edelsmeedwerk. Zij vertelt ons ook iets over de manier van leven in de Middeleeuwen en niet in het minst over de relaties met het Midden Oosten. Jacques de Vitry vestigde zich enkele jaren in het Midden Oosten en van daaruit verzond hij tal van relieken, edelstenen en andere versieringselementen die hij naar de priorij van Oignies stuurde.

Overdracht van de schat

Nadat de Franse revolutionairen de priorij van Oignies ophieven, werd de zorg voor de Schat in 1818 overgedragen aan de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen. Nu neemt de Koning Boudewijnstichting deze taak over, zodat het voortbestaan ervan gevrijwaard wordt. De Schat is ondergebracht en tentoongesteld in het Musée provincial des Arts anciens du Namurois en de Société Archéologique de Namur zal zich toeleggen op de verdere studie en ontsluiting ervan.

Publicatie 'De Schat van Oignies'
Website Musée Provincial des Arts anciens du Namurois
Meer info over het onderzoek van de mijters en de beenderen van Jacques de Vitry (project CROMIOSS)