Kelk

De Schat van Oignies bestaat naast reliekhouders en rituele voorwerpen die verband houden met de pauselijke en de bisschoppelijke liturgie uit liturgische voorwerpen, zoals deze kelk en de bijhorende pateen.

De kelk en de pateen behoren tot de oudste stukken die van Hugo van Oignies bekend zijn en kunnen ongetwijfeld tot zijn meesterwerken worden gerekend. Volgens de overlevering, waarvan we het spoor kunnen terugvolgen tot in de 17de eeuw, zouden deze stukken hebben toebehoord aan Gilles de Walcourt, de oudste van de drie broers die de priorij van Oignies hebben gesticht. Aangenomen wordt dat Hugo ze vervaardigde voor de grote inwijdingsceremonie van het hoofdaltaar van de priorij, die werd geleid door Jacob van Vitry in januari 1228.

Hugo van Oignies signeerde een aantal van zijn kunstwerken, wat vrij ongebruikelijk was in de middeleeuwse edelsmeedkunst. Zijn naam komt voor op de geniëlleerde inscriptie op de rand van de voet, waar we ook bevestigd zien dat de kelk eigendom was van de priorij: HUGO ME FECIT: ORATE PRO EO: CALIX ECCLESIE BEATI NICHOLAI DE OIGNIES: AVE (Hugo heeft mij gemaakt. Bidt voor hem. De kelk van de Sint-Niklaaskerk van Oignies. Wees gegroet!).

Niëllo speelt een belangrijke rol in het oeuvre van Hugo van Oignies. Bij deze techniek wordt een motief in een plaat van edelmetaal gegraveerd en worden de gevormde groeven opgevuld met een pasta bestaande uit een mengsel van koper, lood en zwavel. Wanneer het stuk in de over wordt verhit, kleurt de pasta zwart; na het inbranden wordt de plaat gepolijst waardoor er een mooi contrast ontstaat tussen het matte zwart van het mengsel en de glans van het gepolijste metaal.

Website Musée Provincial des Arts anciens du Namurois

Type: 
Kelk
Material / technique: 
Verguld zilver en niëllo
Dimensions: 
17,8 x 15,4 cm
Type of acquisition: 
Schenking van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw in Namen
Year of acquisition: 
2010
Depository institution: 
Musée Provincial des Arts anciens du Namurois, Namen
Collection: