Het Biese getijdenboek

Het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kocht onlangs het Biese gebedenboek. Het verluchte handschrift werd in 1502 in Gent vervaardigd, en is een uitstekend voorbeeld van de Gentse eind vijftiende- of begin zestiende-eeuwse illumineerkunst. Het handschrift refereert naar de verering van heiligen die vooral in het Gentse voorkomen, met onder meer de H. Livinus, Bavo en Amandus.

De opdrachtgevers, Nicolaas I Biese en zijn vrouw Margareta Verdebroeck, zijn afgebeeld in gebed met hun kinderen op een van de miniaturen, nl. op folio 128 gedateerd: ‘Desen bouc was vulhendt int iaer ons heeren xvc ende twee En bidt voor hem dien screef want hy seer aerme van duechden bleef'.

Het gebedenboek eindigt met een dubbele pagina toegevoegd door Nicolas III Biese ter ere van zijn overgrootvader, de opdrachtgever van het boek. Daarop worden Nicolaas I Biese en zijn nageslacht met hun wapenschilden opgesomd en bovendien is deze pagina direct te linken aan Gentse families zoals Steelant, Sersanders, Everaert, e.a.

Het STAM hoopt na bijkomend onderzoek meer gegevens te vinden over de betrokken families, hun rol in het Gentse stadsleven en hun netwerken, maar ook over de Gentse miniatuurproductie die tot nu toe veel te weinig gekend is.

Als interessante aanvulling op de permanente collectie van het STAM, wordt het Biese getijdenboek in de toekomst geïntegreerd in de zaal waar de middeleeuwse grootstad wordt gepresenteerd.

Type: 
werken op papier
Material / technique: 
verlucht manuscript op velijn
Dimensions: 
156 x 112 mm
Type of acquisition: 
Aankoop Fonds Léon Courtin - Marcelle Bouché
Year of acquisition: 
2013
Depository institution: 
STAM, Gent