Nieuwe Tijd

Joseph Charles Marin
1792
Aankoop Fonds Raphaël en Françoise Haeven
2019
Jean-François Bodson
1718
Aankoop Fonds Pierre François Tilmon
2019
Nicolas Gauron
1765
Aankoop Fonds Marcel Van Rooy – Elise De Smedt
2019
L. Vander Cruycen
Ca. 1770
Aankoop Fonds Leon Courtin - Marcelle Bouché
2018
16e eeuw
Schenking van de kinderen van Graaf (Jean-Marie) van der Stegen de Schrieck met tussenkomst van Graaf (Joseph) van der Stegen de Schrieck
2018

Pagina's