Archieven van het kasteel van Attre

Het historisch archief dat het Fonds Claire en Michel Lemay verwierf op een veiling is afkomstig van het Kasteel van Attre in Henegouwen. Het telt zo’n 400 tot 600 documenten uit de 14e tot de 18e eeuw en vormt een belangrijke bron aan informatie over de voornaamste adellijke families uit de provincie Henegouwen.

Wat het archief bijzonder interessant maakt, zijn vooral de goed bewaard gebleven zegels op die documenten. De oudste documenten gaan terug tot de 14e eeuw. Maar het is in de eerste plaats de belangrijke historische waarde die het Bestuurscomité van het Fonds Claire en Michel Lemay overtuigde om tot actie over te gaan. De documenten zijn van onschatbare waarde voor de geschiedenis van de streek, omdat heel wat archiefmateriaal verloren ging door een brand in het Rijksarchief van Bergen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dankzij deze archieven kunnen wij de geschiedenis volgen van verschillende heerlijkheden die voornamelijk aan de Franeau-familie toebehoorden. Deze familie kocht in 1562 het kasteel en de heerlijkheid van Attre dat tijdens het Ancien Régime één enkele heerlijkheid vormde met het aangrenzende Arbre. Daarnaast is het archief rijk aan informatie over talrijke andere heerlijkheden, domeinen of leengoederen uit de omgeving of verbonden aan de familie Franeau.

Dankzij het Fonds Claire en Michel Lemay, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, blijft dit archief nu in zijn totaliteit bewaard en kan het verder bestudeerd worden in het Rijksarchief te Doornik.