Fondsen en projecten

Juni 2015 komt in het vizier en de herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de slag bij Waterloo is dan ook in volle voorbereiding. De laatste getuige van de slag wordt gerestaureerd.

Het Fonds Schoonbroodt ondersteunde het restauratieproject van dit geklasseerd historisch monument. Na een grootse restauratiecampagne keerde het in zijn oorspronkelijke luister terug naar de kerk van Thulin.

Via deze alternatieve vorm van financiering kan het publiek nieuwe boeken of conserveringsprojecten van erfgoedbibliotheken helpen realiseren.

Het Fonds Claire en Michel Lemay heeft twee projecten bekroond voor hun innovatieve scriptie op het gebied van internettechnologie. De uitreiking vond plaats aan het einde van de openingsplechtigheid van het nieuwe academiejaar 2013–2014 op de Eurometropolitan e-campus in Doornik.

Op zaterdag 14 september werden de hemel- en aardglobe van Willem Jansz. Blaeu plechtig onthuld in de Nottebohmzaal van de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Na een grondige conserverings-en restauratiebehandeling, die mogelijk gemaakt werd dankzij de steun van het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, keerden de globes terug naar hun vertrouwde plek.

Pagina's