Fondsen en projecten

Documentaire over de stigmatisering en onderdrukking van de Sinti en Romabevolking door de eeuwen heen. De première gaat door op vrijdag 28 maart om 20u in de 'Cinéma Galeries' te Brussel.

Dankzij het crowdfundingplatform dat in oktober 2013 op initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren werd opgestart in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting kon een laatmiddeleeuwse bijbel worden gered.

Het nieuwe deel van 'Archéologie entre Meuse et Hoyoux' is de neerslag van 25 jaar onderzoek dat de jeugdafdeling ‘Archeolo-J’ in de Naamse Condroz heeft uitgevoerd. Dit initiatief werd bekroond door het Fonds Robert Beaujean.

In het kader van het renovatieproject van het ‘Hôtel de Biolley’ heeft het Fonds Summa Villa drie werken aangekocht van Armand Funcken (1846–1916), een intimistische schilder uit Verviers.

Voor haar publicatieproject Pour une archéologie de la chaux et des mortiers en Wallonie kreeg Marie Demelenne steun van de Koning Boudewijnstichting. Zij is laureate van het Fonds Beaujean, beheerd door de Stichting, dat de archeologische en historische studie van Wallonië meer onder de aandacht wil brengen. Haar onderzoek spitst zich toe op de geschiedenis van de historische materialen kalk en mortel.

Pagina's