Oudste boek van België onderzocht!

23 september 2016

De achtste-eeuwse Codex Eyckensis, deel van de kerkschat van Sint-Catharina in Maaseik, gaat naar Leuven voor verder onderzoek. Een project ondersteund door het Fonds Léon Courtin - Marcelle Bouché.

De Codex Eyckensis is het oudste boek van België. Het gaat daarenboven om het oudste evangelieboek van het huidige België, Nederland en Luxemburg. In de achtste eeuw schreef een monnik de codex met de hand op perkament.

In 1957 werd deze unieke getuigenis op rampzalige manier ‘gerestaureerd’ waardoor het perkament aangetast werd. Vijfentwintig jaar geleden werd daarom beslist deze restauratie teniet te doen en het perkament waar mogelijk te herstellen.

Nu is het tijd voor een nieuwe stand van zaken en wordt de Codex Eyckensis opnieuw grondig onderzocht in Leuven (tot eind 2017). Het Book Heritage Lab van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en Illuminare werkt hiervoor samen met het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium en krijgt de steun van het Fonds Léon Courtin - Marcelle Bouché, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting.