Aanwinsten collectie

Raoul Servais, een van de meest innovatieve Belgische filmmakers van de 20ste eeuw, schenkt zijn documentatiefonds aan de Koning Boudewijnstichting. Zijn grafische werken, cells, documentatiemateriaal en voorwerpen gebruikt voor zijn iconische films, blijven zo voor altijd bewaard en toegankelijk.

De Private Art Support Foundation presenteert een oeuvre-overzicht van kunstenaar Jan Yoors, dat recent werd verworven. De tentoonstelling Jan Yoors, Fotografie 1934 - 1975: een selectief overzicht is in Antwerpen te zien bij Delen Private Bank, één van de nieuwe bedrijfspartners.

Een interessante aanwinst voor de Koning Boudewijnstichting: het archief en Liber Amicorum van Gigi en Bertie Urvater met talrijke bijdragen van gekende kunstenaars als Magritte, Appel, Miró, Delvaux,… Een bron van informatie voor het onderzoek rond kunstverzamelaars in België.

Het oeuvre van de prominente Belgische kunstenaar Roger Somville, oprichter van de ‘mouvement realiste’, blijft voor altijd behouden en publiek toegankelijk. Daarvoor zorgden zijn erfgenamen, die 15 representatieve werken aan de Koning Boudewijnstichting schonken.

De énige nog bekende, in Mechelen vervaardigde, kokosnootbeker werd op de kunstmarkt aangekocht dankzij het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché. De vroeg 17de eeuwse beker, die bij het Museum Hof van Busleyden in bruikleen was sinds haar opening, kan daar nu blijvend door het publiek bewonderd worden.

Pagina's