Een in twee opzichten gulle mecenas

18 mei 2020

De heer Jacques Versluys richtte niet alleen het Fonds Jacques en Jeaninne Versluys-Evrard op, dat goede doelen zal steunen. Hij schonk eveneens vijf hedendaagse wandtapijten, boeken en een 18de eeuws klavierinstrument, om hun toekomst veilig te stellen.

Jacques Versluys was sterk gehecht aan enkele kunstwerken die hij bezat en waarvan hij de artistieke en historische waarde kende. Het was zijn wens ze voorgoed te beschermen en ze publiek toegankelijk te maken in musea of andere geschikte instellingen. Hij wilde na zijn overlijden overigens ook zijn patrimonium schenken aan een goed doel dat hem nauw aan het hart lag. Hij stortte hierover zijn hart uit bij de Koning Boudewijnstichting, die zijn bekommernissen deelde en hem bijstond in zijn zoektocht naar een oplossing.

Per testament besliste hij om binnen de Koning Boudewijnstichting het Fonds Jacques en Jeannine Versluys-Evrard op te richten. Dit Fonds heeft als doel de kunstcollecties in België te beschermen en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Daarnaast organiseert het Fonds ook evenementen om kansarme kinderen warm te maken voor kunst. Bovendien vertrouwde Jacques Versluys aan de Stichting ook zijn waardevolle kunstwerken en objecten toe: een virginaal, moderne wandtapijten en oude boeken. Deze zouden niet verkocht worden. Het was aan de Stichting om te beslissen welke musea het meest geschikt zouden zijn om ze te herbergen en voorgoed te beschermen.

We kunnen dus stellen dat Jacques Versluys in twee opzichten een gul man was en begaan was met zijn en ons erfgoed. Toen hij vorig jaar overleed, bracht de Stichting de werken die haar waren toevertrouwd, meteen in veiligheid.

Vijf hedendaagse wandtapijten, werken van Edmond Dubrunfaut, Dom Robert en Robert Lurçat, die de heropleving van de tapijtweefkunst illustreren in het België en Frankrijk van de 20ste eeuw, werden ondergebracht in het TAMAT, het Centrum voor Wandtapijten, Muurkunsten en Stofkunsten van de Federatie Wallonië-Brussel.

Het virginaal van Henry van Castel is van uitzonderlijke kwaliteit en zal tentoongesteld worden in het Muziekinstrumentenmuseum (MIM). Daar wordt het ook verder bestudeerd, want dit 18de-eeuwse instrument is in meer dan één opzicht een waardevolle getuigenis voor de geschiedenis van de klavierinstrumenten.

Een deel van zijn collectie oude boeken en boekbanden – samen ongeveer 150 kostbare boeken met bibliofiel karakter - werd toevertrouwd aan de Wittockiana, het Museum van de Boekkunsten en Boekband in Brussel.

Momenteel is de Koning Boudewijnstichting bezig met de installatie van het Bestuurscomité van het Fonds en bereidt het de eerste initiatieven van het Comité voor.