Aanwinsten collectie

Het Muziekinstrumentenmuseum is onlangs verrijkt met een contrabas van Benoît Joseph Boussu (1703-1773), dankzij het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché. Het gaat om de enige contrabas die vandaag aan Boussu kan worden toegeschreven.

De Koning Boudewijnstichting is erin geslaagd een uitzonderlijk 17de eeuws album met tekeningen van de hand van de Gentenaar Lieven Cruyl aan te kopen en toe te voegen aan onze publieke Gentse collecties.

Het intieme dagboek van de Belgische romanschrijfster Dominique Rolin en haar briefwisseling met Philippe Sollers hebben een veilig onderkomen gevonden.

De Stichting verwierf een bijzonder 15de eeuws getijdenboek, een unieke getuigenis van de Pre-Eyckiaanse productie in Brugge. Dankzij het Erfgoedfonds zal het binnenkort opnieuw in Brugge te bewonderen zijn.

In het kader van het renovatieproject van het ‘Hôtel de Biolley’ heeft het Fonds Summa Villa drie werken aangekocht van Armand Funcken (1846–1916), een intimistische schilder uit Verviers.

Pagina's