Aanwinsten collectie

Het Erfgoedfonds kocht een bijzonder werk van Antoine Mortier aan. Het schilderij is een getuige van de historische context waarin het tot stand kwam, maar vormt ook een belangrijke mijlpaal in het oeuvre van de kunstenaar.

Meneer en mevrouw Dessicy schonken de Koning Boudewijnstichting 100 brieven van Hergé die gericht zijn aan Marcel Dehaye, zijn privésecretaris. De brieven dateren uit 1947-1949 en zijn nu in veilige handen. Ze zullen bewaard worden in de Bibliotheca Wittockiana in Brussel.

Het Erfgoedfonds kocht het nalatenschap van Hugo Claus aan. Het betreft een aanzienlijk deel van zijn archief. Deze literair-historische stukken zijn van uitzonderlijk wetenschappelijk belang.

Het Fonds David-Constant heeft een reeks grote doeken aangekocht van de Luikse schilder Paul-Joseph Carpay. Het geheel zal worden toevertrouwd aan de Universiteit van Luik, om één van de salons van het kasteel van Colonster te verfraaien.

Het Fonds Christian Bauwens kocht een 19de eeuwse demi parure van Arthur Dufour. Deze prachtige broche met bijpassende oorbellen in Second Empirestijl is de tweede aanwinst van het Fonds Bauwens.

Pagina's