Aanwinsten collectie

De moderne art deco kelk die in 2013 geschonken werd aan de Koning Boudewijnstichting is nog tot 12 juli te zien in het M – Museum in Leuven. Ze werd ontworpen door de Benedictijner monnik Dom Martin en uitgevoerd door Wolfers Frères.

Het ‘Fonds Eric Speeckaert voor de studie van het oeuvre van prins Charles-Joseph de Ligne’ werd verrijkt met een album dat 13 etsen bevat van Charles, de oudste zoon van prins Charles-Joseph de Ligne.

Lange tijd bevond dit doek zich in een Parijse privécollectie, waardoor het grote publiek amper de kans kreeg om het te zien. Dankzij de aankoop van het Erfgoedfonds is het werk voortaan te bewonderen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel.

Het Erfgoedfonds kocht een bijzonder werk van Antoine Mortier aan. Het schilderij is een getuige van de historische context waarin het tot stand kwam, maar vormt ook een belangrijke mijlpaal in het oeuvre van de kunstenaar.

Meneer en mevrouw Dessicy schonken de Koning Boudewijnstichting 100 brieven van Hergé die gericht zijn aan Marcel Dehaye, zijn privésecretaris. De brieven dateren uit 1947-1949 en zijn nu in veilige handen. Ze zullen bewaard worden in de Bibliotheca Wittockiana in Brussel.

Pagina's