Collectieoverzicht

In navolging van Jheronimus Bosch
16de eeuw
Schenking van de familie Jacobs van Merlen
2009
1575-1600
Schenking Michel Demoortel
2009
1641
Aankoop Fonds Pierre-François Tilmon
2008
Hugo Claus en Serge Vandercam
1964
Aankoop Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché
2008
Félicien Rops
ca 1878-1880
Aankoop Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché
2008

Pagina's