Zes schilderijen van Lionel Vinche

De merkwaardige Belgische kunstenaar Lionel Vinche (°1936) schonk 6 werken van zijn hand aan de Koning Boudewijnstichting met als doel deze publiek toegankelijk te maken. Als zogenaamde 'koning van de vrije expressie', die zich in geen enkele kunststroming laat onderbrengen, creëert hij zijn eigen vreemdsoortige wereld met vogels, schoppenboeren, bloemen,… namelijk de wereld van Vinche! De 6 acrylwerken op doek die hij realiseerde van 1983 tot 2011 geven een goed beeld van zijn artistieke parcours. Als ware 'dichter van het penseel en de pen' tracht hij het alledaagse leven weer te geven in woord en beeld. In zijn werken vermengen zich wijsheid en droom, naïviteit en openhartigheid, zin voor humor en filosofie, maar ook vaak zinspelende tekstjes. De werken zijn ondergebracht in de Artothèque in Bergen, de nieuwe conservatielocatie voor het Bergense erfgoed. Zo kunnen de werken van Vinche er in dialoog treden met de werken uit de collectie Neirynck, die in 2004 aan de Stichting geschonken werd. Vinche was overigens een van de artiesten die Thomas Neirynck nauw volgde en steunde.