Woudlandschap met Cephalus en Procris

Dit is het derde Edings wandtapijt dat Michel Demoortel schenkt in het kader van zijn nominatief Fonds. Ook dit wandtapijt draagt het stadsmerk van Edingen en een niet-geïdentificeerd monogram van het weefatelier. Het werd hoogstwaarschijnlijk vervaardigd in de 2de helft van de 16de eeuw en is kenmerkend voor de toenmalige Edingse productie.

Het behoort tot het genre van de ‘boslandschappen met exotische dieren’, een nieuw genre dat in de 16de eeuw veel succes kende. Deze wandtapijten waren als het ware picturale dierenencyclopedieën die een kijk gaven op de toenmalige kennis van het dierenrijk.

Aan de oever van een vijver staan een reiger en enkele exotische dieren. Dieper in het boslandschap zien we een koppel dat samen een lans vasthoudt en waarvan de vrouw vergezeld is van een jachthond en daarachter een andere jager met 2 jachthonden die klaar staat om zijn speer te werpen. Deze figuren verwijzen naar het verhaal van Cephalus en Procris, een thema uit de Metamorfosen van Ovidius. Cephalus verdacht zijn jonge bruid Procris van ontrouw en stelde haar op de proef. Toen haar onschuld bleek schonk ze hem een uiterst snelle hond en een speer. Nadien ging Cephalus op jacht en trof hij onvrijwillig met deze speer zijn vrouw Procris, die overleed. Het verhaal gold als een aanmaning tegen de echtelijke jaloezie. De zinspeling op het verhaal van Cephalus en Procris geeft een extra dimensie aan het wandtapijt.

Het decor van de boorden bestaat uit een imitatie van ijzervlechtwerk, waartussen bloemen en fruit groeien en waarin kleine nissen zijn uitgespaard voor allegorische figuren. Deze figuren stellen de hoofddeugden voor: de Liefde, het Geloof, de Matigheid, de Sterkte, de Gerechtigheid en de Hoop. De boorden zijn identiek aan die van twee boslandschappen met dieren uit het stadhuis van Middelburg in Nederland. Deze twee zijn niet gemerkt en werden foutief toegeschreven aan Brusselse ateliers. Op basis van het geschonken wandtapijt, dat het stadsmerk van Edingen en een weversmonogram draagt, kunnen de wandtapijten uit Middelburg definitief aan een Edings atelier toegeschreven worden.

Publicatie 'Landschappen uit Edingen'
Website Huis Jonathas

Meer info over het Fonds Michel Demoortel

Type: 
Wandtapijt
Material / technique: 
Wol en zijde
Dimensions: 
340 x 396 cm
Type of acquisition: 
Schenking Michel Demoortel
Year of acquisition: 
2009
Depository institution: 
Huis Jonathas, Edingen