Valkenjacht in een woudlandschap

Filips van der Cammen
1575-1600

Door een Fonds op te richten bij de Koning Boudewijnstichting, wil Michel Demoortel het Edingse erfgoed beschermen en promoten. In 2008 schonk hij dit uniek wandtapijt uit Edingen. Ze is bijzonder interessant omdat ze het monogram van Edingen draagt én het ateliermerk PVC, van Filips (Philips) van der Cammen. Centraal in dit renaissancistisch parklandschap is een jachtpartij met exotische dieren weergegeven. Twee geliefkoosde thema's in de 16de eeuw.

Het wandtapijt werd vervaardigd tussen 1575 en 1600, een periode van grote bloei voor de productie in Edingen. Rond 1575 ontstond naast de succesrijke ‘verdures’, helemaal gevuld met een weelderige flora van bloemen en planten, een nieuw type van natuurvoorstellingen: de zogenaamde ‘bosschages’. In een open woudlandschap, met hoog geplaatste horizon, bedrijven edellieden verschillende soorten van jacht, hier de valkenjacht. De jacht was toen een populaire vrijetijdsbesteding bij de kapitaalkrachtige adel.

Hoog in de lucht, op het kleine deel van de horizon, vallen valken een reiger aan. Verschillende mannen, te voet en te paard, volgen deze aanval en trachten de valken terug naar beneden te lokken met stokken of rondzwaaiende koorden waaraan stukken vlees als lokaas zijn gebonden. Het uitheemse wild op de voorgrond zorgt voor een exotische toets, een andere ‘must’ in die tijd. Op de achtergrond staan elegante tuinpaviljoenen, pergola’s en andere gebouwen afgebeeld. In de boorden wisselen bloemen en vruchten, en allegorische en mythologische figuren elkaar af.

Dit wandtapijt is het grootste van een serie van minstens 4 stuks, waarvan 3 anderen in privébezit zijn. Zij stellen een kasteel voor, wilde dieren bij een bron en wilde dieren in het woud. Ze zijn omringd door een zelfde boord en dragen hetzelfde weversmonogram.

Website Huis Jonathas

Type: 
Wandtapijt
Material / technique: 
Wol en zijde
Dimensions: 
276 x 430 cm
Type of acquisition: 
Schenking van Michel Demoortel
Year of acquisition: 
2008
Depository institution: 
Huis Jonathas, Edingen