Collectie Van Herck

Kerkmeubilair en sierbeeldhouwwerk

In 1996 verwierf de Koning Boudewijnstichting een belangrijke collectie van meer dan 700 tekeningen en 110 terracotta’s van Vlaamse beeldhouwers uit de 16de tot de 19de eeuw. Het gaat vooral om ontwerpen voor kerkmeubilair en sierbeeldhouwwerk door grote namen, zoals Lucas Faid’herbe, Arthus Quellinus, Jan-Peter van Bauerscheit, Michiel Vandervoort, Laurent Delvaux. Ze vormen een onmisbare bron voor de studie van de Antwerpse barok en de vervaardiging van kerkmeubilair.

Studieobject

De tekeningen en modellen in klei uit de collectie werden voornamelijk gemaakt als voorbereiding op beeldhouwwerk. Ze werden aan de opdrachtgever voorgelegd, maar fungeerden in de eerste plaats als werk- en studieobject voor de beeldhouwer en diens leerlingen. Bij het overlijden van de meester werd de inboedel dan ook meestal door een ander atelier overgenomen zodat de ontwerpen vaak het kanaal waren waarlangs de composities en ideeën werden doorgegeven aan de volgende generaties.

Evolutie van de beeldhouwkunst

De Antwerpse kunstverzamelaar Charles Van Herck toonde de collectie slechts aan enkele geprivilegieerden uit zijn vriendenkring en na zijn dood dreigde jarenlang een opsplitsing van de verzameling en een buitenlandse verkoop. Door de aankoop bleef de collectie in zijn geheel bewaard en kon het openbaar erfgoed verrijkt worden met deze belangrijke getuigen van de evolutie van de beeldhouwkunst in de zuidelijke Nederlanden. De tekeningen zijn in bewaring gegeven bij het Stedelijk Prentenkabinet in Antwerpen en de terracotta’s werden toevertrouwd aan het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. Beide instellingen hebben de collecties toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Website Museum voor Schone Kunsten
Website Stedelijk Prentenkabinet / Museum Plantin-Moretus

Meer info over het Erfgoedfonds