Collectie Thomas Neirynck

Referentieverzameling abstracte kunst

De collectie van Thomas Neirynck omvat bijna 700 werken, voornamelijk abstracte schilderkunst, in de lijn van de Jonge Belgische schilderkunst en CoBrA, twee stromingen waarmee de Belgische kunstenaars internationale bekendheid verwierven. Om het voortbestaan van zijn verzameling te verzekeren, heeft Thomas Neirynck ze aan de Koning Boudewijnstichting toevertrouwd. Zo heeft zijn verzameling een unieke status gekregen: ze is dé openbare referentieverzameling van de abstracte kunst in België na 1945 geworden.

Mecenas in hart en nieren

Thomas Neirynck was een mecenas in de ruimste betekenis van het woord. Gedurende 40 jaar legde hij een unieke verzameling van abstracte schilderkunst uit de 2de helft van de 20ste eeuw aan. De jonge Thomas Neirynck, getekend door de Tweede Oorlog, voelde zich verwant met de kunstenaars die zich trachtten te bevrijden van het juk van de verstikkende oorlog. De verzameling ontstond enerzijds uit zijn fascinatie voor de abstracte kunst en anderzijds uit genegenheid voor de artiesten wiens ateliers hij regelmatig bezocht. Hij vertoefde graag in hun gezelschap en steunde tal van kunstenaars.

Internationale weerklank

In samenspraak met Thomas Neirynck heeft de Stichting zijn verzameling in bewaring gegeven aan het BAM (Beaux-Arts Mons, het Museum voor Schone Kunsten in Bergen), waar ze nu centraal staat in de permanente collectie. Ze geniet internationale weerklank en diverse werken werden uitgeleend voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Online inventaris

Het Fonds Thomas Neirynck neemt nu de taak op zich om het levenswerk van de mecenas te handhaven, te beschermen en tentoon te stellen, zoals hij het zelf had gewild. De Stichting heeft daarnaast een online inventaris van de collectie gepubliceerd, zodat de werken ook via deze weg toegankelijk zijn voor liefhebbers en onderzoekers wereldwijd.

Publicatie 'Tussen Cobra en abstractie. De verzameling Thomas Neirynck.'
Website BAM, Bergen

Meer info over het Fonds Thomas Neirynck