Een retrospectieve over Antoine Mortier

1 oktober 2012

De Koning Boudewijnstichting geeft 3 kunstwerken uit de collectie Thomas Neirynck in bruikleen aan de tentoonstelling Antoine Mortier. La transfiguration du réel. Het gaat om de werken Les concurrents I, L’écorché en Figure couchée van Antoine Mortier (1908-1999). Samen met de andere werken van de tentoonstelling vertellen ze het verhaal van een groot kunstenaar met internationale faam.

Antoine Mortier wordt beschouwd als één van de hoofdrolspelers van de lyrische abstractie in België. Maar uit deze retrospectieve tentoonstelling blijkt ook hoe veelzijdig de kunstenaar was. Hij ontwikkelde steeds een eigen visie en daarvan getuigt ook zijn werk, dat opgevat kan worden als de uitdrukking van zijn ziel op doek en papier.

De tentoonstelling is opgebouwd rond enkele terugkerende thema’s die de kunstenaar inspireerden en van waaruit hij de werkelijkheid transfigureerde. Er wordt ook ondermeer stilgestaan bij het type object, het onderwerp, het model en de verschillende gemoedsstemmingen van de kunstenaar. Een historisch, maar ook didactisch opgevatte tentoonstelling, die niet enkel de kunstkenner, maar ook de amateur zal aanspreken!

Van 29 september 2012 tot 6 januari 2013
Anciennes Abattoires
Bergen