Nieuws

Twee rammelaars uit het Fonds Michel Wittock krijgen een ereplaats in de nieuwe tentoonstelling Kinderen van de Renaissance in Museum Hof van Busleyden.

Op 12 maart 2021 stierf Graaf Thierry de Looz-Corswarem. Als verzamelaar zette hij zich met volle overtuiging in voor het behoud van ons erfgoed. Hij richtte bij de Koning Boudewijnstichting een Fonds op om aankopen voor musea mogelijk te maken en schonk de Stichting zijn collecties Europese sierkunsten en Aziatische kunst.

De Koning Boudewijnstichting versterkt het ‘verhaal van het Belgisch design’. Enkele recent door haar aangekochte designstukken krijgen vanaf maart 2021 een plaats in de roterende voorstelling van de permanente tentoonstelling ‘BELGISCH DESIGN BELGE’ in het Brussels Design Museum.

Bezoek onze gratis tentoonstelling over stripkunstenaar Didier Comès nog tot 11 april in het BELvue Museum. Bekijk nu ook het video interview van André Fonsny, die al sinds zijn jeugd bevriend was met Didier Comès.

Jongeren een communicatiecampagne laten opzetten om andere jongeren warm te maken voor een museumbezoek: daar zet het Van Buuren Museum in Brussel op in. Samen met vzw Patrimoine à roulettes gingen ze deze uitdaging aan. Een project gesteund door het Fonds Heidebroek- van Duyse.

Pagina's