Lente van de Keramiek in Mariemont

18 maart 2014

De studiedag, die door het Koninklijk Museum van Mariemont wordt georganiseerd, is gewijd aan de decoratie van keramiek vanuit de invalshoek van de vertelling. Reeds duizenden jaren is keramiek niet alleen een middel om gebruiksvoorwerpen te maken, maar ook een drager van verhalen en boodschappen allerhande.

Deze studiedag kadert binnen een bijzondere context. Onlangs werd de collectie van het Koninklijk Museum van Mariemont immers uitgebreid met drie buitengewone stukken van Doorniks porselein: twee opdienschotels die eigendom zijn van het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en een theepot die de Stichting recent kon aankopen dankzij het legaat van Donald Germain. De theepot vormt een geheel met een ander dienblad uit de collectie van het museum van Mariemont. Dankzij het legaat van Donald Germain konden beide stukken na een lange scheiding weer worden herenigd.

De decoraties van deze werken zullen worden toegelicht tijdens de Lente van de Keramiek. Een van de schotels van het Fonds Courtin-Bouché stelt een huiselijk tafereel voor waarin een bedlegerig persoon bezoek krijgt. De theepot laat een oorlogstafereel zien.

Informatie en reservaties bij de Dienst Communicatie van het Museum
064 27 37 44 of 27 37 58, of via [email protected]