Een nieuwe selectie Koptisch textiel

12 juli 2017

De nieuwe collectiepresentatie van een aantal stuks uit de verzameling Maria Luise Fill en Robert Trevisiol wil de terugkerende iconografische motieven uit de ‘Koptische’ textielkunst belichten, en met name de parallellen die getrokken kunnen worden tussen textiel en mozaïekwerk.

Zo versieren geometrische meanders en verstrengelde kronen zowel stukken uit de collectie Fill-Trevisiol als Romeinse mozaïeken die op Sicilië of in Turkije zijn ontdekt. Hetzelfde geldt voor de “bewoonde” rankversiering, het loofwerk van plantenmotieven waarin mens- en dierfiguren verwerkt zijn.

De Byzantijnse mozaïekkunst stelt ons tevens in staat decors te interpreteren en bepaalde onderdelen van de collectie in een ruimere context te plaatsten. Dat geldt onder meer voor de mozaïeken in de basiliek van Ravenna, waar de suite van keizerin Theodora een vestimentaire iconografie tentoonspreidt die herhaaldelijk in de collectie terugkomt.

Een tweede selectie spitst zich toe op de vis- en dolfijnmotieven, een populaire thematiek in de Grieks-Romeinse kunst, en illustreert de overeenkomsten in de grafische weergave van de dieren.

Te ontdekken tot eind december 2017 in het Koninklijk Museum van Mariemont.