Fondsen en projecten

Het Fonds René en Karin Jonckheere steunt de conservatie of restauratie van kunstwerken.U kunt uw kandidaatsdossier nog tot 28 april indienen.

Het kunstwerk van Walthère Damery werd schitterend gerestaureerd dankzij de steun van het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché. Het wordt plechtig ingewijd in de kerk ‘Saint-Jean-Baptiste de Herve’ in Luik.

Het Fonds wil de belangstelling voor de Belgische kunst en geschiedenis bij jongeren tussen 12 en 18 jaar aanwakkeren en hen ertoe aanzetten musea of andere artistiek of historisch belangrijke plaatsen in ons land te bezoeken. U kunt uw kandidaatsdossier nog tot 14 maart indienen.

Weronika Siupka, Danielle Creenaune, Clare Davidson en Olesya Dzhuraeva zijn de laureaten van de Internationale Prijs voor Gravure René Carcan!

Het ‘Fonds Château de Fagnolles’, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, heeft het kasteel zelf en de omliggende site aangekocht. Op die manier stelt het Fonds de toekomst van deze ruïnes veilig en zorgt het voor het behoud ervan, zoals het zich als doel heeft gesteld.

Pagina's