Restauratie Obelisk in kasteeldomein Berlare

6 september 2018

In het kasteeldomein van Berlare staat een wel heel bijzonder parkelement: een obelisk in blauwe hardsteen. Het monumentje is één van de weinig overgebleven originele elementen van de wellicht 18e-eeuwse toestand van de tuin. Met de steun van het Fonds Louise Vanden Bulcke, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kon de obelisk gerestaureerd worden. Op Open Monumentendag wordt de Hans Vredemans de Vriesprijs uitgereikt voor dit restauratieproject en kunt u de obelisk, alsook het kasteeldomein, in volle glorie bewonderen.

Met de Hans Vredeman de Vriesprijs wil het Fonds Louise Vanden Bulcke het behoud en de restauratie van historische tuinen en parken in Vlaanderen aanmoedigen. De Prijs bedraagt €6000 en wordt jaarlijks uitgereikt. Hebt ook een restauratieproject op til in een historische tuin of park? Dien dan voor 15 oktober 2018 uw kandidaatsdossier in.

Praktische info:
Open Monumentendag – zondag 9 september 2018
Van 10 tot 18 uur
Kasteel Berlare, dorp 1, 9290 Berlare