De schapen zijn terug op het eiland Bohan!

24 juli 2018

Het Fonds des Iles de la Semois werd door enkele genereuze schenkers opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting, en wil het voortbestaan waarborgen van drie eilanden in de Semoisvallei die beschermd zijn als ‘Natura 2000’: de eilanden Bohan en Vanne Cunin (gemeente Vresse-sur-Semois) en het eiland “Montclar poète” in Poupehan. Het Fonds wil hun natuurlijke en landschapswaarde veiligstellen en bewaren, en beheert de eilanden rekening houdend met het bredere kader van de rivier, de omwonenden en het landschap.

De schapen zijn terug

Vorig jaar liepen van juni tot oktober zes Ardense rode schapen rond op het eiland om Bohan zijn historisch uitzicht terug te geven.

“De aanwezigheid van de schapen heeft een zichtbare impact”, legt landschapsondernemer Vincent Dehon uit. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van het eiland en is bovendien een van de eigenaars van de schapen. “Zowel het eiland als de dieren varen er wel bij. De schapen zijn een soort natuurlijke maaimachines. Omdat ze de hele dag door grazen, moeten wij minder mechanisch maaien. Bovendien remmen ze de groei van woekerplanten zoals netels of springzaad af en helpen ze om nieuwe bosvorming tegen te gaan. We zien ook kruidachtige planten terugkeren die van grote biologische waarde zijn.”

Tijdens de wintermaanden zitten de schapen op stal bij hun eigenaars, maar sinds dinsdag 26 juni mogen ze weer hun gang gaan op het eiland Bohan. Daar blijven ze tot eind oktober 2018, tot groot genoegen van de lokale bevolking.

Infoborden

Om de rust te bewaren in het gebied en de flora te beschermen, staan er zes ‘circulatieborden’ op en rond het eiland. De pictogrammen geven duidelijk aan dat enkel de schapen toegelaten zijn op het eiland. Het grote publiek (kajakkers, kampeerders, wandelaars,…) moet afstand houden.

Langs de oevers staan nog andere infoborden opgesteld. Die verschaffen de plaatselijke bewoners en wandelaars meer uitleg over de rol die de Ardense rode schapen vervullen op het eiland. De borden nodigen iedereen ook uit om het mooie natuurlijke patrimonium te respecteren.