Uitzonderlijke aanwinst van 66 originele werken van Félicien Rops

Het Erfgoedfonds heeft 66 originele werken van de Belgische kunstenaar Félicien Rops aangekocht: 11 tekeningen, 8 gravures met tekst in de kantlijn, 43 gravures met tekeningen in de kantlijn en 4 brieven. Deze uitzonderlijke verwerving betekent een grote verrijking voor de collectie van het Musée Félicien Rops in Namen, waar de werken toegankelijk zullen zijn voor het publiek.

De schilder, tekenaar en graveur Félicien Rops (1833-1898) had de gewoonte om originele tekeningen of handgeschreven teksten aan te brengen in de kantlijn van zijn gravures, om ze uniek te maken en hun waarde te vergroten. Deze techniek staat bekend als ‘marginalia’ en geeft het werk van de kunstenaar een zeer originele dimensie. Door de kwaliteit waarmee de tekeningen zijn uitgevoerd en het grote aantal (meer dan 200 gerepertorieerde werken) mogen we de gravures met een tekening en/of tekst in de kantlijn beschouwen als een uniek aspect in het creatieve werk van Rops en als een buitengewoon bijzondere praktijk in de gravurekunst van de 19de eeuw.

Alle originele werken die het Erfgoedfonds heeft verworven, komen uit de collectie van Carlo De Poortere (1917-2002), de grootste verzameling kunstwerken van Félicien Rops ter wereld.

Om de kunstwerken goed tot hun recht te laten komen en toegankelijk te maken voor het publiek, heeft de Koning Boudewijnstichting de gravures en brieven in langdurige bruikleen gegeven aan het Musée Félicien Rops in Namen. Zo vervoegen de 66 werken enkele bijzondere tekeningen van Rops die de Stichting reeds eerder toevertrouwde aan het museum: De dame met de ledenpop, De sfinx en In de coulissen. Véronique Carpiaux, conservator van het Musée Rops: “Deze nieuwe bruikleen is een verrijking voor de presentatie van de Naamse kunstenaar in ons museum. De ‘marginalia’ hebben een link met alle thema’s die Rops in zijn carrière heeft behandeld. De tekeningen in de kantlijn zijn vaak erotisch getint en geven een andere visie op de waarde die de kunstenaar aan zijn gravures hechtte. Zo bieden ze stof voor nieuwe wetenschappelijke studies over de relatie tussen Rops en de multiplekunst.”

De nieuwe werken zullen in de zalen van het museum worden tentoongesteld, maar zijn nu al virtueel te bekijken op de website van het museum. De kantlijnteksten zullen daarnaast ook een verrijking zijn voor de website over de briefwisseling van de kunstenaar: www.ropslettres.be