Lieven Cruyls’ veduti of album met stadszichten

Het betreft een uniek barokke verzamelalbum met tekeningen en gravures uit 1666 van het toenmalige moderne Rome van Paus Alexander VII. Wat het album zo bijzonder maakt is dat, naast het feit dat Cruyl als enige stadszichten bundelde, het de eerste en meteen ook enige volledige uitgave is. Alleen in Amerika (Getty) en in het Vaticaan worden kopieën van dit album bewaard.

Lieven Cruyl (1640-1720) was een uit Gent afkomstige priester die na zijn opleiding te Leuven als architect-tekenaar-etser naar Rome vertrok en er een belangrijke bijdrage zou leveren tot de ontwikkeling van het genre van de stadsveduta of stadzichten. Hij verzelfstandigde als het ware dit genre en kon op opmerkelijke wijze de scenografische aspecten van de stedelijke ruimte in zijn tekeningen naar voor brengen. Daarnaast had hij een voorliefde voor ongebruikelijke en complexe perspectieven (die de wetenschappelijke opbouw van zijn tekeningen benadrukken). Zijn zichten spiegelen tegelijkertijd ook een ideale stad voor: zijn tekeningen presenteren de stad zoals ze zich aan de bezoeker voordoet, en dit in combinatie met een geïdealiseerde afbeelding van de pauselijke interventies.

Naast de tekeningen van Lieven Cruyl bevat het album eveneens twee zeldzame zichten - een stadspanorama van Rome van de hand van de gekende Franse etser Dominique Barrière (1622-1678) en een bijzonder zicht van de Piazza Navona van G.B. Falda.

De Stichting kon dit absolute meesterwerk aankopen bij een New Yorks antiquariaat en dit dankzij een tip van de Universiteitsbibliotheek Gent, waar het werk overigens in langdurige bruikleen wordt ondergebracht. Voor de Universiteit van Gent vormt het album een mooie uitbreiding van hun ‘Rome-collectie’ en vult het tegelijk een hiaat op in hun ‘collectie Gandvensia’, het volledige gedrukte patrimonium geproduceerd in Gent of door Gentenaren. Het album zal hier verder bestudeerd worden en nieuw onderzoek mogelijk maken naar de nog weinig onderzochte figuur van Lieven Cruyl.

Bekijk het album in de beeldbank van UGent

Meer info over het Erfgoedfonds

Type: 
werken op papier
Dimensions: 
42,5 x 29 cm
Type of acquisition: 
Aankoop Erfgoedfonds
Year of acquisition: 
2013
Depository institution: 
Universiteitsbibliotheek Gent