De eerste editie van Lieven Cruyls’ veduti of album met stadszichten komt onze Gentse collecties verrijken

20 maart 2014

Het betreft een uniek barokke verzamelalbum met tekeningen en gravures uit 1666 van het toenmalige moderne Rome van Paus Alexander VII. Wat het album zo bijzonder maakt is dat, naast het feit dat Cruyl als enige stadszichten bundelde, het de eerste en meteen ook enige volledige uitgave is. Alleen in Amerika (Getty) en in het Vaticaan worden kopieën van dit album bewaard.

De Stichting kon dit absolute meesterwerk aankopen bij een New Yorks antiquariaat en dit dankzij een tip van de Universiteitsbibliotheek Gent, waar het werk overigens in langdurige bruikleen wordt ondergebracht. Voor de Universiteit van Gent vormt het album een mooie uitbreiding van hun ‘Rome-collectie’ en vult het tegelijk een hiaat op in hun ‘collectie Gandvensia’, het volledige gedrukte patrimonium geproduceerd in Gent of door Gentenaren. Het album zal hier verder bestudeerd worden en nieuw onderzoek mogelijk maken naar de nog weinig onderzochte figuur van Lieven Cruyl.