Fonds Philippe Sollers - Dominique Rolin

Niet minder dan 15.000 brieven die Rolin en Sollers aan elkaar schreven tussen 1958 en 2011 en 35 delen van het intieme dagboek van Rolin maken van nu af aan deel uit een Belgische openbare collectie. In deze documenten herbeleven we het literaire en amoureuze avontuur van twee markante figuren uit de 20e-eeuwse, Franstalige literatuur dat meer dan een halve eeuw duurde. Dominique Rolin werd in 1913 in Brussel geboren. Zij heeft een indrukwekkend oeuvre bijeengeschreven – zo’n 30 romans en essays – dat niet alleen door haar lezers maar vaak ook door recensenten en academici werd toegejuicht. In 1958 leerde ze de jonge Franse schrijver Philippe Sollers kennen. Die ontmoeting is bepalend geweest voor hun beider stilistische en subjectieve literaire ontwikkeling. Ze was het begin van een jarenlange hartstochtelijke liefde en vond een unieke uitdrukking in een reeks onuitgegeven brieven en andere geschriften. De Koning Boudewijnstichting gaf de documenten in bewaring aan de Koninklijke Bibliotheek van België, waar het thans door iedereen kan worden geraadpleegd. Ze worden momenteel geïnventariseerd en bestudeerd met het oog op een uitvoerige publicatie. Dit archief zal ons in staat stellen om niet alleen Rolins oeuvre vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen maar ook om onze kijk op de hele Europese literatuurgeschiedenis van de tweede helft van de 20e eeuw te vernieuwen. Meer info over het Erfgoedfonds