Een waardevolle aanwinst voor de geschiedenis van de 20e-eeuwse literatuur

17 maart 2014

Niet minder dan 15.000 brieven die Rolin en Sollers aan elkaar schreven tussen 1958 en 2008 en 35 delen van het intieme dagboek van Rolin maken van nu af aan deel uit van een Belgische openbare collectie. In deze documenten herbeleven we het literaire en amoureuze avontuur van twee markante figuren uit de 20e-eeuwse, Franstalige literatuur dat meer dan een halve eeuw duurde.

De Koning Boudewijnstichting gaf de documenten in bewaring aan de Koninklijke Bibliotheek van België, waar het thans door iedereen kan worden geraadpleegd. Ze worden momenteel geïnventariseerd en bestudeerd met het oog op een uitvoerige publicatie. Dit archief zal ons in staat stellen om niet alleen Rolins oeuvre vanuit een nieuwe invalshoek te benaderen maar ook om onze kijk op de hele Europese literatuurgeschiedenis van de tweede helft van de 20e eeuw te vernieuwen.