Fonds Baanbrekende Informatica in België

De evolutie van de informatietechnologie, die onze samenleving compleet in beslag heeft genomen, werd zo’n 60 jaar geleden ingezet. Welke sporen van deze razendsnelle ontwikkeling zijn nog bewaard gebleven?
Heel wat materiaal dat inmiddels als verouderd wordt beschouwd – en iedereen weet hoe snel die dingen ‘uit de tijd’ raken – is intussen voorgoed verdwenen. Om erger
te voorkomen was er behoefte aan een orgaan dat dit ‘erfgoed’ kon beschermen en
bewaren voor het nageslacht. De Koning Boudewijnstichting creëerde in april 2013 dan
ook het ‘Fonds Baanbrekende Informatica in België’, op initiatief van een collectief dat enkele Belgische verzamelingen groepeert:
• Unisys Belgium Computer Museum, Brussel
• Computermuseum Bull, Grimbergen
• Rekensystemen Jacques Lemaire, Wezembeek-Oppem
• Informatique et Bible, Maredsous.
Al deze instellingen zijn lid van het Réseau de Préservation des Patrimoines Informatiques, dat in 2009 werd opgericht op initiatief van het Maison de la Métallurgie et de l’Industrie in Luik.

Het Fonds Baanbrekende Informatica in België wil de pionierstechnologie die dreigt
te verdwijnen in bescherming nemen zodat een blijvende herinnering aan de eerste
vormen van IT in ons land voor de komende generaties wordt bewaard. Het is eveneens
de bedoeling om de aandacht te vestigen op de dringende noodzaak om dit deel van
ons nationaal patrimonium te bewaren en tegen de tand des tijds te beschermen.

Een toekomstig museum voor informatica !

Een dynamische en multifunctionele ruimte

Meer info over het Fonds Baanbrekende Informatica in België