Fonds Baanbrekende Informatica in België

De evolutie van de informatietechnologie, die onze samenleving compleet in beslag heeft genomen, werd zo’n 60 jaar geleden ingezet. Welke sporen van deze razendsnelle ontwikkeling zijn nog bewaard gebleven? Heel wat materiaal dat inmiddels als verouderd wordt beschouwd – en iedereen weet hoe snel die dingen ‘uit de tijd’ raken – is intussen voorgoed verdwenen.

Om erger te voorkomen was er behoefte aan een orgaan dat dit ‘erfgoed’ kon beschermen en bewaren voor het nageslacht. De Koning Boudewijnstichting creëerde in april 2013 dan ook het ‘Fonds Baanbrekende Informatica in België’, op initiatief van een collectief dat enkele Belgische verzamelingen groepeert:
• Unisys Belgium Computer Museum, Brussel
• Computermuseum Bull, Grimbergen
• Rekensystemen Jacques Lemaire, Wezembeek-Oppem
• Informatique et Bible, Maredsous.
Al deze instellingen zijn lid van het Réseau de Préservation des Patrimoines Informatiques, dat in 2009 werd opgericht op initiatief van het Maison de la Métallurgie et de l’Industrie in Luik.

Het Fonds Baanbrekende Informatica in België heeft als doel het behouden en valoriseren van Belgische computercollecties, die dreigden te verdwijnen. Door deze getuigenissen uit de pionierstijd van de informatica te bewaren, wil het Fonds de kennis errond verspreiden, jongeren vormen en enkelen onder hen aanzetten tot een IT georiënteerde beroepskeuze.

Meer info over het Fonds Baanbrekende Informatica in België