Collectie bas-reliëfs van Marie-Louise Dupont

Medaillekunst in België

Een collectie van meer dan 1400 bas-reliëfs in brons en ijzer, werd in 2006 door de Koning Boudewijnstichting aangekocht. De penningen hebben een groot formaat (met een diameter tussen 20 en 80 cm) en zijn tussen 1850 en 1970 vervaardigd door de grootste Belgische penningfabrikanten Fisch en Fonson. Het is een unieke verzameling die een indrukwekkende staalkaart vormt van de geschiedenis van de beeldhouwkunst en de medaillekunst in België. Daarnaast biedt ze een vrij volledig panorama van het maatschappelijk leven in de 19de en de 20ste eeuw.

Verankerd in het maatschappelijk leven

Penningen of medailles zijn muntachtige voorwerpen zonder betaalwaarde, bedoeld als aandenken aan gebeurtenissen of personen. Het is een officiële kunstvorm, die in alle facetten van onze maatschappij voorkomt: sport, politiek, kunst en letteren, industrie en landbouw.

Marie-Louise Dupont

Deze verzameling hebben we te danken aan het inzicht en de passie van Marie-Louise Dupont, bestuurder van de firma Fibru-Fisch (1853-1998), die dit erfgoed met veel zorg bewaard heeft. Ze vulde het eigen fonds van deze onderneming aan met de collectie ontdekt in het archief van de firma Fonson en met talrijke andere stukken.

Penningkabinet

De Dupont collectie is in bewaring gegeven aan het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Via een geïllustreerde databank kan men al de stukken uit de verzameling raadplegen en specifieke informatie bekomen.

Publicatie 'Van ijzer tot brons. Bas-reliëfs van de Marie-Louise Dupont-collectie.'
Website Koninklijke Bibliotheek van België
Meer info over het Erfgoedfonds