Charles met streepjestrui

Het kinderportret Charles met streepjestrui uit 1898 is een van de meest gekende werken uit het oeuvre van Henri Evenepoel (1872-1899). Dankzij de hulp van Anne en André Leysen verwierf de Koning Boudewijnstichting de middelen voor de aankoop van dit meesterwerk. Na een periode van vruchtgebruik zal het schilderij definitief onze Belgische publieke collecties vervoegen.

De Brusselse schilder Henri Evenepoel is vooral gekend omwille van zijn portretten en meer bepaald zijn kinderportretten. De modellen hiervoor waren kinderen uit zijn nabije omgeving: zoontjes en dochtertjes van familie, vrienden en bekenden. Vooral de drie kinderen van zijn nicht, Louise Van Mattemburgh, bracht Henri Evenepoel vaak en graag in beeld. Charles met streepjestrui stelt de jongste van het drietal voor en was tevens zijn zoon, geboren uit zijn verborgen relatie met zijn nicht Louise. Dit verklaart waarom Charles, in tegenstelling tot zijn zusjes, steeds met een bepaalde levensernst wordt weergegeven. Dit blijkt eveneens uit de ernstige en stilzwijgende houding van Charles op het portret.

Henri Evenepoel ontwikkelde een eigen stijl om de essentie van het kind-zijn te kunnen weergeven. Door soepele borstelstreken trachtte hij het momentane van de kinderwereld te vatten. In tegenstelling tot andere schilders gaf hij het kind weer als kind en niet als kleine volwassene. Dit maakt zijn kinderportretten uniek in de kunstgeschiedenis.

Charles met streepjestrui verschilt opmerkelijk van zijn andere kinderportretten door de uiterst moderne compositie. Charles wordt door het gebruik van geometrische vlakken in warme kleuren losgemaakt van het vertrek waarin hij zich bevindt. De lege kamer weerspiegelt de afstand tussen vader en zoon. De moderne stijl van dit werk is uniek in zijn oeuvre en treft men niet aan in het werk van zijn Belgische tijdgenoten op het einde van de 19de eeuw.

Ondanks zijn vroegtijdig overlijden op 27- jarige leeftijd liet Henri Evenepoel een uitzonderlijke picturale erfenis na. Hij leverde een significante bijdrage tot het Symbolisme, waarvan Charles met streepjestrui een merkwaardig voorbeeld is.

Ongeveer 100 jaar na de geboorte van Henri Evenepoel gaf België twee postzegels uit ter gelegenheid van de herdenking van de schilder. Het portret van Charles met streepjestrui en dat van zijn zus Henriette met de grote hoed werden hiervoor gekozen.

Type: 
Schilderij
Material / technique: 
Olie op doek
Dimensions: 
73 x 50 cm
Type of acquisition: 
Gift ter ere van Anne en André Leysen
Year of acquisition: 
2008