‘Charles met streepjestrui’ te zien in Washington

4 februari 2012

De tentoonstelling ‘Snapshot’ belicht de intrigerende experimenten van zeven post-impressionistische en grafische kunstenaars op het gebied van fotografie aan het einde van de 19e eeuw. Nabis-kunstenaars als Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Maurice Denis, Félix Vallotton, evenals tijdgenoten Henri Rivière, George Hendrik Breitner en Henri Evenepoel.

De schilders in deze tentoonstelling verbeeldden hun eigen huiselijk leven, alsmede de wijdere omgeving rondom hen, en gebruikten de camera om soortgelijke scènes op een andere manier vast te leggen. Hun benadering maakte hen ideale vertegenwoordigers van de stijl die Kodak de ‘instantané photographique’ doopte en wat we nu ‘de snapshot’ noemen.

Deze tentoonstelling onderzoekt het werk van een aantal geselecteerde kunstenaars die op basis van hun onderwerp, compositie en gebruik van de Kodak, een bijzondere vorm van esthetiek hanteerden. De samenhang tussen fotografie en kunst wordt hierdoor intrigerend voor het voetlicht gebracht.

Binnen de tentoonstelling neemt het portret ‘Charles met streepjestrui’ van Evenepoel een voorname plaats in. Niet alleen is het een meesterwerk van de Belgische kunstenaar, dat hier in een brede internationale context wordt geplaatst, maar ook is er een onmiskenbare link met de fotografie. Van Charles met streepjestrui bestaat namelijk eveneens een foto die Henri Evenepoel nam ter voorbereiding van zijn schilderij. Het Erfgoedfonds kon dit schilderij verwerven dankzij een gift ter ere van Anne en André Leysen.

Van 4 februari tot 6 mei 2012, Phillips Collection, Washington, USA.