Brieven van Georges Simenon

Schrijver Georges Simenon (1903-1989) is de grootmeester van de politieroman, geestelijke vader van de beroemde commissaris Maigret en meest vertaalde Belgische auteur ooit. Tientallen jaren lang onderhield hij een briefwisseling met Raymond Ziza. Die leidde in Sète de firma Dubonnet, die een aperitief op de markt bracht dat vanaf de jaren 30 bijzonder populair was. In zijn brieven vroeg Simenon hem om korte termijn leningen. Tegelijk bevatten ze vertrouwelijke informatie over zijn dagelijks leven, zijn reizen, plannen en de boeken waaraan hij op dat moment werkte.

Het gaat in totaal om 73 brieven gericht aan Raymond Ziza en geschreven tussen 1928 en 1962. Tijdens die periode bedacht Simon het personage van commissaris Maigret (1930), speelde de Tweede Wereldoorlog zich af, verbleef hij een tijdlang in Noord-Amerika (Canada en de Verenigde Staten, van 1945 tot 1955) en vestigde hij zich definitief in Zwitserland. 28 van deze brieven zijn handgeschreven, de rest is getypt. Allemaal zijn ze gesigneerd.

Het door het Erfgoedfonds aangekocht lot bevat ongeveer 220 pagina’s. Een uniek ensemble dat kostbare gegevens bevat over het parkoers van de romanschrijver en zijn overvloedige productie. En een aanvulling op de verzameling archiefdocumenten die John Simenon, zoon van de schrijver, voordien reeds aan de Koning Boudewijnstichting schonk.