Publicaties

2013 - € 5
De kerkschat van de kathedraal van Namen geeft niet alleen blijk van de vroomheid van rijk en arm, maar betreft ook een weergaloze nalatenschap, met bijzonder kostbare werken. Het Fonds Pierre François Tilmon wil de Naamse musea ondersteunen om hun erfgoed te valoriseren. Vandaar ook dat het bestuurscomité van dit Fonds zijn schouders zette onder de kerkschat van de kathedraal en met name zijn belangstelling toespitst op de stukken die door de Federatie Wallonië-Brussel werden beschermd.

2013 - € 5 In 1869 kreeg de Amerikaanse journalist Henry Morton Stanley van de New York Herald de opdracht om op zoek te gaan naar de vermiste Schotse arts en zendeling David Livingstone. Livingstone was een prominente figuur in de wetenschappelijke wereld: hij doorkruiste onder meer het Afrikaanse continent, ontdekte de Victoriawatervallen en bracht de loop van de Zambezi in kaart. Stanley ondernam een grootse expeditie naar het Tanganyikameer in de hoop om zowel met Livingstone als met diens talrijke ontdekkingen naar Europa terug te keren.

2013 - € 4 Deze publicatie laat u kennis maken met het ontstaan, de productiewijze en evolutie van aardewerk en plaatst de collectie in zijn historische context. De prachtige foto’s doen u dromen van een zinnenstrelend diner aan een weelderige pronktafel!

2012 - € 7 Vier historische tafels in hun oorspronkelijke context geplaatst. Ontdek de finesses van het feestelijk tafelen tussen 1875 en 1958.

2012 - € 5 Een historisch verhaal vol verrassende wendingen, gereconstrueerd dankzij het reisdagboek van Adrien Goffinet, de raadsman van Leopold II.

Pagina's