Publicaties

2014 - € 5 Hoe was het leven op het Kasteel van Amerois, het buitenverblijf van de graven van Vlaanderen? Het antwoord lezen we in de Chronique des Amerois, het tweedelige dagboek dat prinses Henriette, het nichtje van Leopold II, vanaf 1894 bijhield. Niet alleen leden van de koninklijke familie maar ook hun gasten noteerden hun ervaringen, grappige anekdotes, speelse rijmpjes en literaire oefeningen. Dankzij de prachtige illustraties bij de teksten komt die tijd opnieuw tot leven…

2014 - € 8 (uitverkocht) Uitgegeven naar aanleiding van de schenking van François Schuiten. Deze publicatie neemt de bezoeker mee op ontdekkingstocht door de verschillende werelden uit de verbeelding van François Schuiten. In de publicatie vertelt Benoît Peeters, de jeugdvriend van François Schuiten, over De Duistere Steden en blikt Thierry Bellefroid terug op het jeugdwerk van François Schuiten. Tristan Garcia benadert het oeuvre dan weer vanuit het standpunt van de filosoof.

2013 - € 5 Het beeld Caritas van Jan van Delen werd door het Erfgoedfonds in Londen aangekocht en kwam zo na meer dan 2 eeuwen terug naar België. Deze prachtig geïllustreerde publicatie vertelt het verhaal over dit pronkstuk van de Brusselse beeldhouwkunst en de bijzondere context waarin dit werk tot stand kwam.

2013 - € 5
De kerkschat van de kathedraal van Namen geeft niet alleen blijk van de vroomheid van rijk en arm, maar betreft ook een weergaloze nalatenschap, met bijzonder kostbare werken. Het Fonds Pierre François Tilmon wil de Naamse musea ondersteunen om hun erfgoed te valoriseren. Vandaar ook dat het bestuurscomité van dit Fonds zijn schouders zette onder de kerkschat van de kathedraal en met name zijn belangstelling toespitst op de stukken die door de Federatie Wallonië-Brussel werden beschermd.

2013 - € 5 In 1869 kreeg de Amerikaanse journalist Henry Morton Stanley van de New York Herald de opdracht om op zoek te gaan naar de vermiste Schotse arts en zendeling David Livingstone. Livingstone was een prominente figuur in de wetenschappelijke wereld: hij doorkruiste onder meer het Afrikaanse continent, ontdekte de Victoriawatervallen en bracht de loop van de Zambezi in kaart. Stanley ondernam een grootse expeditie naar het Tanganyikameer in de hoop om zowel met Livingstone als met diens talrijke ontdekkingen naar Europa terug te keren.

Pagina's