Publicaties

2015 - € 7 Deze publicatie brengt een unieke verzameling Egyptische weefsels uit de late oudheid prachtig in beeld. De collectie die Maria Luise Fill en Robert Trevisiol aan de Koning Boudewijnstichting schonken, om ze veilig te stellen en voor iedereen toegankelijk te maken. Robert Trevisiol vertelt hoe de collectie tot stand kwam. Marie-Cécile Bruwier, wetenschappelijk directeur van het Musée royal de Mariemont, laat de lezer kennis maken met de Kopten .Florence Calament, Conservatrice van de afdeling Egyptische oudheid van het Louvre, belicht de iconografische aspecten en Chris Verhecken-Lammens, gespecialiseerd in de analyseren van antieke weefsels, gaat dieper in op de verschillende weef- en decoratietechnieken.

2015 - gratis Een brochure over 'Natuurlijk erfgoed en culturele sites'. Deze brochure presenteert diverse filantropische initiatieven voor de bescherming en het behoud van natuurlijk erfgoed en culturele sites. U ontdekt er ook hoe de Koning Boudewijnstichting u kan bijstaan om uw filantropisch project vorm te geven.

UITGEPUT

2015 - gratis Verschillende privéverzamelaars vertellen over hun passie. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de historische rol die de verzamelaar speelde in het ontstaan van onze publieke collecties en op de verschillende manieren waarop publieke instellingen en privéverzamelingen zouden kunnen samenwerken voor het toegankelijk maken en behouden van ons erfgoed.

2014 - € 5 Hoe was het leven op het Kasteel van Amerois, het buitenverblijf van de graven van Vlaanderen? Het antwoord lezen we in de Chronique des Amerois, het tweedelige dagboek dat prinses Henriette, het nichtje van Leopold II, vanaf 1894 bijhield. Niet alleen leden van de koninklijke familie maar ook hun gasten noteerden hun ervaringen, grappige anekdotes, speelse rijmpjes en literaire oefeningen. Dankzij de prachtige illustraties bij de teksten komt die tijd opnieuw tot leven…

2014 - € 8 (uitverkocht) Uitgegeven naar aanleiding van de schenking van François Schuiten. Deze publicatie neemt de bezoeker mee op ontdekkingstocht door de verschillende werelden uit de verbeelding van François Schuiten. In de publicatie vertelt Benoît Peeters, de jeugdvriend van François Schuiten, over De Duistere Steden en blikt Thierry Bellefroid terug op het jeugdwerk van François Schuiten. Tristan Garcia benadert het oeuvre dan weer vanuit het standpunt van de filosoof.

Pagina's