Publicaties

2017 - gratis

Een succesvolle geefcultuur voor kunst en erfgoed wordt een must! Ontdek, in deze publicatie, het belang van een stimulerend overheidsbeleid, een adequate fondsenwervingspraktijk én gemotiveerde gevers.

2016 - € 5 De collectie Van Herck omvat meer dan 700 tekeningen en 110 terracotta’s van Zuid-Nederlandse kunstenaars uit de 17e tot en met de 19e eeuw. Het zijn voornamelijk ontwerpen voor sculpturen of kerkmeubilair, die een onmisbare bron vormen voor de studie van de Antwerpse barok. Deze publicatie belicht de collectie nu vanuit een nieuw perspectief: dat van de interesse voor de oudheid en de mythologie in de 17e en 18e eeuw.

2015 – € 5
Deze publicatie laat u kennismaken met de leefwereld, het artistieke parcours en het oeuvre van Belgisch stripicoon Didier Comès. Thierry Bellefroid, journalist en stripkenner, leidt u op een intrigerende manier binnen in de mysterieuze wereld van deze grote auteur. Didier Platteau, Comès’ uitgever, brengt zijn persoonlijk verhaal, dat van het ontstaan van De Dorpsgek van Schoonvergeten – het begin van Comés’ grote doorbraak –, maar ook een intiem getuigenis van een goede vriend. En dan is er nog de boeiende bijdrage van Olivier Grenson, Belgisch stripauteur en tekenaar. Hij bekijkt Comès’ oeuvre vanuit een grafisch perspectief en introduceert ons in diens tekentechnieken, schriftuur en beeldregie. En om af te sluiten is er het grandioze artistieke eerbetoon van de Franse tekenaar Christophe Chabouté.

2015 - € 7 De publicatie ‘Emblemata Evangelica. Hans Bol’ maakt u wegwijs in het productieproces en de afzetmarkt van de 16e-eeuwse kopergravure en legt alle geheimen bloot van een topwerk uit ons Belgisch erfgoed! Ontdek het album met originele ontwerptekeningen van de 12 maanden, van de Mechelse kunstenaar Hans Bol, en de naar hun voorbeeld vervaardigde prenten.

2015 - € 6 Armand Rassenfosse behoort tot de grootste Waalse kunstenaars van de voorbije eeuw. Het is echter weinig geweten dat hij naast schilder en afficheontwerper ook een uitzonderlijk boekillustrator was. Deze publicatie werpt een nieuw licht op het oeuvre van Rassenfosse en met name op zijn boekillustraties.

Pagina's