Publicaties

2015 - € 7 De publicatie ‘Emblemata Evangelica. Hans Bol’ maakt u wegwijs in het productieproces en de afzetmarkt van de 16e-eeuwse kopergravure en legt alle geheimen bloot van een topwerk uit ons Belgisch erfgoed! Ontdek het album met originele ontwerptekeningen van de 12 maanden, van de Mechelse kunstenaar Hans Bol, en de naar hun voorbeeld vervaardigde prenten.

2015 - € 6 Armand Rassenfosse behoort tot de grootste Waalse kunstenaars van de voorbije eeuw. Het is echter weinig geweten dat hij naast schilder en afficheontwerper ook een uitzonderlijk boekillustrator was. Deze publicatie werpt een nieuw licht op het oeuvre van Rassenfosse en met name op zijn boekillustraties.

2015 - € 7 Deze publicatie brengt een unieke verzameling Egyptische weefsels uit de late oudheid prachtig in beeld. De collectie die Maria Luise Fill en Robert Trevisiol aan de Koning Boudewijnstichting schonken, om ze veilig te stellen en voor iedereen toegankelijk te maken. Robert Trevisiol vertelt hoe de collectie tot stand kwam. Marie-Cécile Bruwier, wetenschappelijk directeur van het Musée royal de Mariemont, laat de lezer kennis maken met de Kopten .Florence Calament, Conservatrice van de afdeling Egyptische oudheid van het Louvre, belicht de iconografische aspecten en Chris Verhecken-Lammens, gespecialiseerd in de analyseren van antieke weefsels, gaat dieper in op de verschillende weef- en decoratietechnieken.

2015 - gratis Een brochure over 'Natuurlijk erfgoed en culturele sites'. Deze brochure presenteert diverse filantropische initiatieven voor de bescherming en het behoud van natuurlijk erfgoed en culturele sites. U ontdekt er ook hoe de Koning Boudewijnstichting u kan bijstaan om uw filantropisch project vorm te geven.

2015 - gratis Verschillende privéverzamelaars vertellen over hun passie. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de historische rol die de verzamelaar speelde in het ontstaan van onze publieke collecties en op de verschillende manieren waarop publieke instellingen en privéverzamelingen zouden kunnen samenwerken voor het toegankelijk maken en behouden van ons erfgoed.

Pagina's